- Hide menu

About me

Awards and Published Designs

2007 Land Art competition at “Girona, Temps de Flors” (Girona,Spain), managed by Peter Hess. Second prize shared with Daniel Costa Quiñones.

2010 9th Concorso Iternazionales di Arte Floreale (Pescara, Italy). Third prize for bridal bouquet, shared with Daniel Costa Quiñones.

Published desingns in “International Floral Art”, by Striching Kunstboek. Editions 2006-07, 2007-08,2010-11,2012-13,2014-15.

Collaborations as assistant

2007 Llum Benedicto. Book launch of “Arquitectura floral Barcelona”, by Stichting Kunstboek, at Palau de la Musica (Barcelona, Spain)

2007 Llum benedicto. Demostration at “Núvies primavera 2007” (“Spring Brides 2007”), managed by Mercat de la Planta (Vilassar de Mar,Barcelona, Spain)

2007 Gregor Lersch and Klaus Wagener. “Two Faces” Congress, (Barcelona, Spain)

2007 Daniel Santamaría. Floral demostrations at “Expohogar Barcelona, otoño invierno y primavera verano 2007” Trade fair (Barcelona, Spain)

2008 Àlex Segura. Floral demostration at “Expohogar Otoño invierno 2008” Trade Fair (Barcelona, Spain)

2009 Gregor Lersch. Christmas demostrations (Bad Neuenahr, Germany)

2010 Elly Lin in collaboration with Daniel santamaría. Workshop at the Escola d´Art Floral de Catalunya (Floral Art School of catalonia) (Barcelona, Spain)

Projects

Paral.lel: artistic group linked to the world of plants and nature

www.paralelespai.com

Festivals

2006 to 2015″ Girona temps de flors”.www.gironatempsdeflors.net

2012 to 2014  Bloop Festival .www.biokip.com

2014 Miau. Fanzara

2014 La Llagosta

2014 Pronostica. Menorca

 

Specific studies

2006 Floral design graduate at Escola d´Art Floral de Catalunya (Floral Art School of Catalonia)

Monographic courses

2004 Gregor Lersch: forms and New Proposals

2005 Kike León: Hand Bouquet

2005 Daniel santamaría, Alfons Tost and Roser Bofill: Colour Expressiveness

2006 Elly Lin

2008 Bea Beroy: Tables Decoration

2010 Daniel Santamaría: Bridal Bouquets

2012 Gregor Lersch: Use of wood

_________________________________________________________________________

Premis i Publicacions:

2007 Concurs de Land-art de Girona Temps de Flors (Girona, Espanya), dirigit per Peter Hess. Segon lloc conjuntament amb Dani Costa Quiñones.

2010IX Concorso Internazionale di Arte Floreale (Pescara, Italia). 3º Classificato assoluto” de rams de núvia. Conjuntament amb Dani Costa Quiñones.

Publicació de treballs a  “International Floral Art“, ed. Stiching Kunstboek. Edicions 2006-07,2007-08,2010-11 ,2012-13 i 2014-15.

Col·laboracions com a assistent:

2007 Llum Benedicto. Presentació al Palau de la Música del llibre: “Arquitectura floral Barcelona”. Ed. Stichting Kunstboek.(Barcelona, Espanya)

2007 Llum Benedicto en la demostració de “Núvies primavera 2007”, organitzada pel Mercat de la Planta de Vilassar de Mar .(Barcelona,Espanya)

2007 Gregor Lersch i Klaus Wagener. Congrés “Two Faces” .( Barcelona, Espanya)

2007 Daniel Santamaría. Demostracions florals  fira “Expo hogar Barcelona Otoño  invierno y Primavera verano 2007”.

2008 Àlex Segura. Demostració floral  fira  “Expo hogar Otoño invierno 2008”

2009 Gregor Lersch. Demostració de Nadal.( Bad Neuenahr, Alemanya).

2010  Elly Lin. Taller impartit a l’Escola d’Art Floral de Catalunya conjuntament amb  Daniel Santamaría.(Barcelona,Espanya)

Projectes:

Paral·lel: Col·lectiu artístic vinculat al món vegetal i la natura. www.paralelespai.com

Festivals

2006 to 2015″ Girona temps de flors”.www.gironatempsdeflors.net

2012 to 2014  Bloop Festival .www.biokip.com

2014 Miau. Fanzara

2014 La Llagosta

2014 Pronostica. Menorca

 

Estudis específics:

2006 Especialista  en art floral per l´Escola d´Art Floral de Catalunya.

Monogàfics:

2004 Gregor Lersch: Formes i noves propostes.

2005 Kike León: Ram de mà.

2005 Daniel Santamaría, Alfons Tost i Roser Bofill : L´expressivitat del color.

2006 Elly Lin

2008 Bea Beroy: Decoració de taules.

2010 Daniel Santamaría: Rams de núvia.

2012 Gregor Lersch: Uso de la madera.